2019 MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYE SEÇİMİ İLANI

Yaşlı ve Engelli Aylığı
2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları ile ilgili duyuru
9 Temmuz 2018
2020 Yılı ilçe Vakıf Heyetinde bulunacak STK Temsilcisi Seçim duyurusu
9 Aralık 2019

2019 MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYE SEÇİMİ İLANI

 

T.C.

ŞİŞLİ İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BAŞKANLIĞI

 

İLAN

 

            5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesiyle değiştirilen 7 nci  maddesi uyarınca , Şişli dahilinde kurulan ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik  kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarında seçecekleri bir temsilcinin İlçe Vakıf Mütevelli Heyetinde görev alması hükme bağlanmıştır.

Bu nedenle;

2019 Yılı İlçe Vakıf Mütevelli Heyetinde yer alacak olan Sosyal Yardım amaçlı faaliyette bulunan Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisini belirlemek amacı ile 20.12.2018 Perşembe günü saat 10:00’da Şişli Kaymakamlığı Hizmet Binası toplantı salonunda seçim yapılacaktır.

            Seçime İştirak edecek Sivil Toplum Kuruluşlarının ;

  • (Dernek veya Vakıf) Başkan veya Yetkilendirilmiş bir temsilcisi,
  • Dernek veya Vakıflarına ait Tüzük / Vakıf Senedi ve Yetki Belgesi (Yönetim Kurulu Kararı) ile birlikte en geç 19.12.2018 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Şişli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü’ne evraklarını teslim etmeleri ve evrak kaydı yaptırmaları gerekmektedir. 19.12.2018 Çarşamba günü mesai saatinden sonra başvuran Sivil Toplum Kuruluşlarının evrakları kabul edilmeyecek   olup seçime katılamayacaklardır.   

NOT: 

  • Seçime iştirak edecek olan sivil toplum kuruluşlarının senetleri veya tüzükleri  incelenerek, 3294 sayılı Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunmak üzere kurulup kurulmadığı tespit edilecektir. 3294 sayılı Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunmayan Sivil Toplum Kuruluşları seçime katılamazlar.

 

            İlan olunur.

 

 

Comments are closed.