Programdan Yararlanma Şartları ve Program Bileşenleri Yararlanma Şartları

(1) Yardım programından faydalanabilmek için;

1.1. 3294 sayılı Kanun kapsamında olmak,

1.2. 2828 sayılı Kanun kapsamında engelli evde bakım yardımı almamak,

1.3. Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olduğundan elektrik desteğine ihtiyaç duymak,

1, 4. Kronik hastalığına ve cihaz kullanması gerektiğine ilişkin geçerli sağlık raporuna sahip olmak şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.

 Program Bileşenleri

 (1) Program aşağıda sayılan üç bileşenden oluşmaktadır;

1.1. Hak sahiplerinin bulunduğu konutlara ait elektrik faturalarına destek olmak için kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre aylık 200 TL’ye kadar yardım yapılmasını içeren Elektrik Tüketim Desteği bileşeni,

1.2. Elektrik Tüketim Desteği hak sahiplerinden ihtiyaç duyanlara, diğer kurumlarca karşılanmıyor olması şartıyla kesintisiz güç kaynağı sağlanmasını içeren Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği bileşeni,

1.3. Elektrik Tüketim Desteği hak sahiplerine Elektrik Tüketim Desteğinin başladığı ilk ay tek sefere mahsus olmak üzere hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçlarının ödenmesini içeren Birikmiş Elektrik Borcu Desteği bileşeni.

      Başvuru, İnceleme, Hak Sahipliği Kararı, Teslimat ve Tereddütlerin Giderilmesi

  • Başvuru

(1) Başvurular hastaların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki vakfa yapılır.

Başvurularda, hastanın kronik hastalığına ve cihaz kullanması gerektiğine ilişkin sağlık raporu başvuran tarafından Vakfa ibraz edilir.

Başvuranlara ekte bir örneği yer alan Başvuru Formunun imzalatılması gerekmektedir. Başvuru Formu, başvuranlara imzalanmak üzere verilirken, yardım programına ilişkin bilgilendirmenin Vakıf personeli tarafından yapılması gerekmektedir.

Hastaların sağlık gerekçesiyle evden çıkamayacak durumda bulunması söz konusu ise hastanın vekili, vasisi veya velisi tarafından hasta adına başvuru yapılabileceği gibi bu kişilerin bulunmaması durumunda hastanın hanesinde Vakıf personeli tarafından da başvuru alınabilir.

(5)  Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği ancak Elektrik Tüketim Desteğine hak sahipliği kazanan ve hak sahipliği devam eden hastalar için Bütünleşik Sisteme eklenebilir.

DİĞER BÜTÜN DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN VAKFIMIZA MÜRACAAT EDİNİZ.