Sosyal Devlet ilkesinden hareketle, 1986 yılında 3294 sayılı Kanunla; Yoksul vatandaşlarımızın desteklenmesi, Toplumsal dayanışma bilincinin güçlendirilmesi, Sosyal barışın korunması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) ve Türkiye genelinde İllerde Vali, İlçelerde ise Kaymakam başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) kurulmuştur. Buna paralel olarak da 1986 yılında İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kurulmuştur.

İllerde Vali, İlçelerde Kaymakam başkanlığında görev yapan Vakfın en yetkili organı Mütevelli Heyetidir.

Mütevelli Heyeti İlçelerde Kaymakam başkanlığında, Belediye Başkanı, Mal Müdürü, Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Grup Başkanı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü, Müftü, İl Genel Meclis Üyeleri (2 kişi), her faaliyet dönemi için, İlçe dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının kendi aralarında seçecekleri 2 kişi ve bu konuda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarında seçecekleri bir temsilci olmak üzere 12 kişiden oluşmaktadır.

Vakfın görevlerini yapabilmesi için, 3294 sayılı kanuna istinaden bugüne kadar çeşitli yönetmelik ve genelgeler çıkarılmıştır.

Vakfın amacı: Adil bir gelir dağılımının sağlanmasına katkıda bulunmak, yoksullukla mücadele kapsamında kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasını sağla¬mak, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun nüfusun en yoksul dilimin¬de yer alan vatandaşlarımızı sosyal yardımlarla desteklemek; üretim ve istihdama yönelik projeleri sürekli kılarak vatandaşların toplumsal hayata entegre olmalarını sağlamak, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve diğer paydaşlar ile eşgüdüm içerisinde çalışarak sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılmasını sağlamak ve bu doğrultuda sosyal yardım politikaları geliştirmek.

Vakfın çalışma yöntemi: Başvuruları alınan kişilerin Kimlik, Adres, Sosyal Güvenlik, Araç, Tapu ve Vergi Mükellefiyeti sorgulamaları internet üzerinden yapılır, Sosyal İnceleme elemanlarınca başvuruda bulunan kişinin ikameti ziyaret edilerek Sosyal İnceleme Raporu düzenlenir. Yardım talebinde bulunan başvuru dosyaları her hafta toplanan Mütevelli Heyetinde değerlendirilerek karara bağlanır.