ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI

0-5 yaş arası çoçuklara yapılan yardımdır. Yardımdan faydalanabilmek için ; Hanede aktif SGK kaydı (4/a Zorunlu Sigortalılar, 4/a Tarım Sigortalılar, 4/b Bağkur, Emekli Sandığı, 60/g isteğe bağlı GSS primi ödeyenler) olmaması gerekmektedir. Başvuru sahibinin sağlık güvencesi yoksa önce Gelir Tespiti (GSS) yaptırılıp 60/c1 (Yeşilkart) açtırılmalıdır. Hanede kişi başına düşen gelir asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olmalıdır.

> ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI

* ŞEY yardımında hak sahibi olabilmek için, fayda sahibi (çocuk) adına yardım başvurusu yapan kişinin kendisinin ya da yaşadığı hanedeki herhangi bir bireyin sosyal güvenceli olmaması ve ilgili hanenin muhtaç durumda olduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca fayda sahibi çocuğun örgün eğitimde okuyor olması ve yatılı okula devam etmiyor olması gerekmektedir.

* ŞEY yardımı kapsamında, hak sahibi kişilerin ödemelerini düzenli alabilmeleri için, fayda sahibi çocuğun okulun açık olduğu aylarda, resmi olarak sebebi ispat edilmeksizin, bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmaması gerekmektedir. 4 günden fazla devamsızlık yapılması halinde, devamsızlık yapılan aya ilişkin ödeme gönderilmeyecektir.

* Açık öğretim öğrencileri, dışarıdan eğitim aldığından, devam zorunluluğu olmadığından ve okul takip bilgileri e-okul sisteminde yer almadığından ŞEY yardım programından yararlanamazlar.

* ŞEY programı, fayda sahibi çocuğun okul devam durumuna göre ödeme yapılan şartlı bir yardım programı olup sistemde yardım programı için haksahibi olmak düzenli ödeme almayı garantilemez.

Hanede ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde eğitim alan öğrencilerin olması ve öğrencilerin örgün eğitimde olmaları gerekmektedir. Yardımdan faydalanabilmek için ; Hanede aktif SGK kaydı (4/a Zorunlu Sigortalılar, 4/a Tarım Sigortalılar, 4/b Bağkur, Emekli Sandığı, 60/g isteğe bağlı GSS primi ödeyenler) olmaması gerekmektedir. Başvuru sahibinin sağlık güvencesi yoksa önce Gelir Tespiti (GSS) yaptırılıp 60/c1 (Yeşilkart) açtırılmalıdır. Hanede kişi başına düşen gelir asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olmalıdır.