ASKER ÇOCUĞU YARDIM PROGRAMI KAPSAMINDA SAĞLANAN YARDIMLAR

 Asker çocuğu yardım programında şartları sağlayan hak sahibi kişiye aylık 100 TL olmak üzere her iki ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılır. Bu yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları Fon Kurulu kararıyla belirlenir. Ödemeler, programın hak sahibinin banka/PTT hesabına yapılır.Hanede birden fazla asker çocuğu bulunması durumunda, her bir çocuk için yardım başvurusu alınır ve şartları sağlaması halinde her bir çocuğa ayrı ödeme oluşturulur.

          ASKER ÇOCUĞU YARDIM PROGRAMINA BAŞVURU

 Asker çocuğu yardım programına başvuru, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programından (MAAY) asker eşi olarak faydalanan kişi tarafından yapılır. MAAY Programı kapsamındaki asker anne ve babası bu programa başvuru yapamaz.

Asker çocuğu yardım programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’lere yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında herhangi bir belge istenmez.

 

                                                  ASKER ÇOCUĞU YARDIM PROGRAMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

         FAYDA SAHİBİ ÇOCUĞUN YARDIM PROGRAMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

 Asker çocuğu yardım programından yararlanabilmek için fayda sahibi çocuğun;

 1. 18 yaşını doldurmamış olması,
 2. Babasının askerde olması,
 3. Bekâr olması,
 4. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen sosyal ve ekonomik destekten (SED) faydalanmaması,
 5. Kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunmaması,
 6. Diğer kurum ve kuruluşlardan, babasının askerde olması nedeniyle benzeri yardımlardan faydalanmaması,
 7. Öksüz/yetim yardım programı kapsamında fayda sahibi olmaması,
 8. Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) faydalanmaması,
 9. 2022 sayılı kanun kapsamında aylık almaması,
 10. 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi, gerekmektedir.

Asker çocuğu yardım programı kapsamındaki fayda sahibi çocuktan eğitim ve öğretime devam etme şartı aranmaz.Asker çocuğu yardım programı kapsamındaki fayda sahibi çocuğun şartlı eğitim ve sağlık yardımları programı (ŞESY) ile diğer düzenli merkezi yardım programları kapsamında olması bu yardım programından faydalanmasına engel teşkil etmez.

 

     HAK SAHİBİNİN YARDIM PROGRAMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

 Asker çocuğu yardım programı kapsamında hak sahibi olabilmek için başvuran kişinin;

 1. Fayda sahibi çocukla birlikte aynı hanede ikamet etmesi,
 2. Sosyal güvenceli olmaması,
 3. 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi,
 4. Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) faydalanmaması,
 5. Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programından (MAAY) asker eşi olarak faydalanması, gerekmektedir.

Ayrıca, asker çocuğu yardım programı kapsamında hak sahibi olabilmek için başvuran kişinin;

 1. Muhtaçlık durumu devam ettiği sürece eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım programı (EVEK), şartlı eğitim ve sağlık yardımları programı (ŞESY) ile diğer düzenli merkezi yardım programları kapsamında olması,
 2. Kendisinin veya aynı hanede ikamet eden diğer kişilerin 2022 sayılı kanun kapsamında aylık alması,
 3. Hanesinde ikamet eden diğer kişilerin sosyal güvenceli olması, bu yardım programı kapsamında hak sahibi olmasına engel teşkil etmez. Asker kişinin önceki eşi ölmüşse, asker çocuğu yardım programından askerin halen evli olduğu eşi faydalanır.