Vakıf Yardımları

Nakit Yardımı

Mütevelli heyeti tarafından belirlenen miktarlarda ve belirlenen dönemlerde nakdi olarak yapılan yardımdır. Sosyo ekonomik göstergeleri daha düşük olan, gelir getirici unsurlara sahip olmayan ve sahip olma olanağı düşük olan dezavantajlı gruplar olarak adlandırdığımız haneler için yapılan nakit yardımı sürekli yada belirli periyotlarda yapılmaktadır.

Gıda/Giyim Yardımları.

İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ayrıca yılın belli dönemlerinde yapılan ayni/nakdi yardımlardır.

Eğitim Materyali Yardımları

İhtiyaç sahibi hanelerin kitap dışındaki kırtasiye, önlük, ayakkabı gibi temel okul ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılan yardımlardır. Bu yardım programı 2013 yılı Şubat ayına kadar her eğitim ve öğretim yılının başlangıcında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan SYD Vakıflarına kaynak aktarılması şeklinde yürütülmekteydi.

Sağlık Yardımları

Sağlık yardımı kapsamında; yeşil kartla karşılanmayan ve yeşil kartı olmayan vatandaşlarımızın ödeme güçlerini aşan sağlık giderleri ile sosyal güvenceden yoksun vatandaşlarımızın ilaç ve tedavi giderleri karşılanmaktayken 01.01.2012 tarihi itibarıyla 5510 Sayılı Kanunun Genel Sağlık Sigortası (GSS) hükümlerinin yürürlüğe girmesi ile birlikte tüm vatandaşlarımızın tedavi ve sağlık hizmeti bedelleri GSS kapsamına alınmıştır.

Bize Ulaşın

GSS -
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GELİR TESTİ

Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan (ssk, bağ-kur, em-san) kişiler, SGK tarafından resen tescil edilirler. Bu kişiler için gelir testleri sonuçlandırılıncaya kadar 5510 sayılı kanunun 82. Maddesine göre belirlenen asgari ücret tutarı esas alınarak prim tahakkuk ettirilir. .

Gelir Testi Sorgula

Yapılan Proje Fotoğrafları