EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM

* Son resmi nikâhlı eşi vefat etmiş, hâlihazırda evli olmayan, kendisi ya da içinde bulunduğu hanedeki herhangi bir kişi kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan, fakir ve muhtaç durumda olduğu MH kararıyla tespit edilen kadınlar bu yardım programından faydalandırılır.

* Bu yardım programından yararlanmak isteyen kadın için herhangi bir yaş şartı aranmaz. Bu yardım programından faydalanmak için, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 364 ve devamı maddelerinde ifade edilen kardeşlerin, alt ve üstsoyun bakma yükümlülüğü şartı aranmaz.

* Eşi vefat eden kadın, eşinin ölümünden önce eşiyle resmi olarak boşanmışsa, bu yardım programından yararlanamaz. Koca ile kadın arasında boşanma davası devam ederken yani, mahkeme kararı kesinleşmeden koca vefat etmişse, kadın kişi bu yardım programından faydalanır.

* Başvuru yapan kadın, çocuklarından ayrı yaşıyorsa ve sadece onların sağlık güvencelerinden yararlanıyorsa (sağlık provizyonu yakınından dolayı verilmişse), MH tarafından muhtaç kabul edilmesi kaydıyla, bu yardım programından faydalanır.

* Hükümlü ve tutukluların iaşe ve ibate giderleri 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun kapsamında karşılandığından, bu durumda olanlar EVEK yardım programından faydalanamaz. Ayrıca, huzurevinde kalan kişilerin temel ihtiyaçları huzurevi tarafından karşılandığından, EVEK yardım programından huzurevinde kalanlar da faydalandırılamaz.

Bu yardıma resmi nikahlı evli iken eşi vefat eden kadınlar başvurabilir. Başvuru sahibi ve hanede aktif SGK kaydı (4/a Zorunlu Sigortalılar, 4/a Tarım Sigortalılar, 4/b Bağkur, Emekli Sandığı, 60/g isteğe bağlı GSS primi ödeyenler) olmaması gerekmektedir. Başvuru sahibinin sağlık güvencesi yoksa önce Gelir Tespiti (GSS) yaptırılıp 60/c1 (Yeşilkart) açtırılmalıdır. Başvuru yapacak şahsın T.C vatandaşı olması gerekmektedir. İlçe sınırındaki bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardımı kabul edilen hak sahibinin, ilçe dışına taşınma durumunda, daha önce kabul edilen yardımlar hak niteliğinde olmayıp, bağlı bulunduğu İlçe Vakıflarından tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.