• Yararlanma Şartları
  •      65 yaşını doldurmuş olan,
  •      Aylıktan faydalanmayacaklar arasında sayılmayan,
  •      Hane içinde kişi başına düşen geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan kişilere bağlanır.
  •      01.01.2019 tarihi itibari 601,58 TL’dir.

AYLIKTAN FAYDALANAMAYACAKLAR

  • Hangi ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar ile isteğe bağlı prim ödeyenler dâhil olmak üzere sosyal güvenlik kurumlarına uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde bir işte çalışanlar,
  • 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar (Provizyon sorgusu sonucu kapsamı 60/g olarak görülenler),
  • Nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olanlar,
  • Herhangi bir şekilde hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı, muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde olanlar ile aynı tutara eşit veya üzerinde gelir sağlaması mümkün olanlar,
  • Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılan veya yaptırılanlar ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanun kapsamında kendilerine harçlık bağlananlar, (Huzurevi, Bakım Merkezi vb.), (Ek:6.2.2014 kabul tarihli ve 6518 sayılı Kanunla)

D

 

DİĞER BÜTÜN KONULAR HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN LÜTFEN VAKFIMIZA MÜRACAAT EDİNİZ.