Bu yardımlardan faydalanabilmesi için vatandaşın;

1- T.C vatandaşı olması        

2-Hanede kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünün (1219,35 TL) altında olması

3- Tüberküloz hastası ise Verem Savaş Dispanserince programlanan tedavilerini düzenli olarak yerine getirmesi, takip ve kontrollere düzenli devam etmesi, ilaçlarını hekim tarafından belirlenen periyotlarda kullanması

4- SSPE (Subacute Sclerosing Panencephalitis) kızamık virüsü enfeksiyonunun (beyin iltihabı) sebep olduğu bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Bu hastalığa yakalanan vatandaşın başvurabilmesi için Sağlık Kurulu Raporunun olması gerekmektedir.

5- SSPE hastalığının, 30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Özürlülük Ölçütleri, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporlara Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmiş sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiş olması

  • Yardım Alma Süreleri

Program kapsamında Tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılacak yardımların süresi, devamı, tıbbi şartları ve sağlık mevzuatı ile ilgili diğer kriterler Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamında değerlendirilecek.
Bu çerçevede Tüberküloz tanısı konulmuş hastalarda yardım süreleri;

  1. Önceden tedavi görmemiş Tüberküloz hastası için 6 ay tam + 6 ay idame,
  2. İkinci seçenek ilaçlarla tedavi olan Tüberküloz hastası için 24 ay tam + 6 ay idame,
  3. Menenjit Tüberküloz hastası için 12 ay tam + 6 ay idame,
  4. Kemik Tüberküloz hastası için 9 ay tam + 6 ay idame,         

SSPE hastalarına yapılacak yardımlar ise yardımın MH tarafından onaylandığı tarihten başlayıp, hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3 ünün altında olma şartını taşıması kaydıyla hastanın tedavisi sürdüğü müddetçe devam edecek. Ödemeler Bakanlığımız tarafından PTT aracılığı ile hak sahiplerine sağlanacak Sosyal Yardım Kartı aracılığı ile yapılacak. Hak sahipleri herhangi bir ücret kesintisi olmaksızın PTT şubelerinden veya ATM’lerden çekebilecek ayrıca Sosyal Yardım Kartlarını alışverişlerinde ödeme aracı olarak kullanabilecek. Bununla birlikte coğrafi koşullar, hava şartları, hastalık, yaşlılık, engellilik durumları gibi nedenlerle ödemelerini çekmeye gidemeyen hak sahibi vatandaşlarımız Bakanlığımızca uygulanan Konutta Ödeme Sistemi ile kapılarında ödemelerini alabilecek.

Yardımı almaya hak kazanan vatandaşların alacağı yarım miktarı 1305,60 TL’dir.

DİĞER BÜTÜN DETAYLAR HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN LÜTFEN VAKFIMIZA MÜRACAAT EDİNİZ.