Yardım Programından Yararlanma Şartları, Yardım Miktarı, Yardım Süreleri ve Ödeme Başlangıç Tarihi

  • Yararlanma Şartları
  • Yardım programından yararlanabilmek için;
  • Fayda sahibi çocukların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
  • Hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 1/3 ünün altında olması hususunun MH kararı ile tespit edilmiş olması,
  • Müracaatçının hanesinde canlı doğum ile sonuçlanan ve 0-24 ay yaş aralığında hayatta olan ikiz, üçüz, dördüz ve üstü çocukların olması,
  •  Sağlık Bakanlığının yaşa bağlı olarak belirlediği takip ve izlem dönemlerinde kayıtlı oldukları sağlık kuruluşunda sağlık kontrollerini yaptırmış olmaları,
  •  SB’nin yaşa bağlı olarak belirlediği takip ve izlem dönemlerinde yaptırılan sağlık kontrollerine ilişkin verilerin USS üzerinden BSYBS’ye aktarılmış olması, gerekir.

              Bu yardım programı kapsamında;

  • Müracaat nedeniyle inceleme yapılacak hanede, sosyal güvenceli kişi ya da kişilerin olması
  • Müracaat nedeniyle inceleme yapılacak hanede, evde bakım yardımı, SED, 2022 sayılı Kanun ile düzenli merkezi yardımlardan (ŞESY, EVEK, MAAY, ÖYAÇ vb.) yararlanılması, bu yardım programından yararlanılmasına engel teşkil etmez.
  • Ancak MH tarafından yapılacak hane muhtaçlık değerlendirmesinde hanenin yararlandığı düzenli yardımlar değerlendirmeye alınacaktır.

2828 sayılı Kanun kapsamında olup kurum bakımında olan çocuklar ile hükümlü ve tutuklular bu yardım programından yararlanamazlar.

DİĞER KONULAR HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN LÜTFEN VAKFIMIZA MÜRACAAT EDİNİZ.