ÖKSÜZ – YETİM AYLIĞI

Öksüz – Yetim Aylığına başvurabilmek için ;

A)18 yaşını doldurmamış olması

B) Annesi, babası veya her ikisinin de vefat etmiş olması

C) Bekâr olması

D) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen sosyal ve ekonomik destekten (SED) faydalanmaması

E) Kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunmaması

F) Diğer kurum ve kuruluşlardan, yetim veya öksüz olmaktan dolayı benzeri yardımlardan faydalanmaması

G) Asker çocuğu yardım programı kapsamında fayda sahibi olmaması

H) Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) faydalanmaması

I) 2022 sayılı kanun kapsamında aylık almaması

İ) 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi gerekmektedir.