Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Tarihleri ve Sınav Giriş Belgesi

Sınav Sonuçları Açıklandı
Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru
9 Temmuz 2018
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Açıktan Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler
9 Temmuz 2018

Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Tarihleri ve Sınav Giriş Belgesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

01 Kasım 2017 tarihinde ilan edilen Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcılığı Sınavı için başvurular elektronik ortamda 20.11.2017-01.12.2017 tarihleri arasında, belge teslim işlemleri 11/12/2017 – 22/12/2017 tarihleri arasında alınmış olup, sözlü sınava katılacak adaylar belirlenmiştir.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınava giriş belgelerini http://personel.aile.gov.tr/ adresinden alacaktır. Adaylar sözlü sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı, geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sözlü sınava katılamaya hak kazanmayan müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Başvurusu kabul edilip, isimleri sınava katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

DEĞERLENDİRME SONUCU VE SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

19-26 Mart 2018 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav değerlendirmesi tamamlanmıştır. (03.04.2018)

SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Comments are closed.