Açıktan Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Tarihleri ve Sınav Giriş Belgesi
9 Temmuz 2018
Yaşlı ve Engelli Aylığı
2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları ile ilgili duyuru
9 Temmuz 2018

Açıktan Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

GEREKLİ BELGELER:

ÖSYM ya da Devlet Personel Başkanlığınca Bakanlığımıza yerleştiğine dair internet çıktısı,

 1. Evrakları şahsen (elden) getirecek adaylar için en son Öğrenim Belgesinin (Diploma) aslı ve bir adet fotokopisi, posta ile gönderecek adaylar için sadece Öğrenim Belgesinin (Diploma)  noter tasdikli sureti yeterli olacaktır. (Posta yoluyla gelen fotokopi ya da üniversite onaylı belgeler kabul edilmeyecektir.),
 2. Yüksekokul mezunları için E-devletten alınan mezuniyet belgesi çıktısı.
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,Engellilik durumunu gösterir (çalışabilir ibareli ve  istihdam şeklinde memuriyetin belirtilmesi)Sağlık Kurulu Raporunun aslı veya noter tasdikli sureti (Fotokopi kabul edilmeyecektir.)
 4. Askerlik Durum Belgesi (erkek adaylar için),
 5. 2018 EKPSS Tercih Kılavuzunda unvana özel istenen belgeler (bilgisayar sertifikası vb.)
 6. Atama Başvuru ve Taahhüt Formu (el yazısı ile doldurulup imzalanacak),
 7. Mal Bildirimi Formu (önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup imzalanacak),
 8. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (el yazısı ile doldurulup imzalanacak),
 9. 3 adet vesikalık fotoğraf.
 10. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet) (bilgisayar ortamında doldurulup, imzalanacaktır,3 nüshaya da fotoğraf yapıştırılacak, nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmı boş bırakılacaktır.),

AÇIKLAMALAR:

 1. İstenilen belgelerin aşağıda belirtilen iletişim adresine şahsen veya APS / Kargo ile 27 Nisan 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmekte olup, posta ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.
 2. Yurtdışında öğrenim gören adayların; diploma, diplomanın onaylı tercümesi ve YÖK tarafından verilen denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.
 3. Doktora veya Yüksek Lisans mezunu olan adayların ilgili öğrenim diplomaların asıllarını veya noter tasdikli suretlerini ibraz etmeleri halinde bu durumları derece / kademe açısından değerlendirilecektir.
 4. Ortaokul veya lise öncesi hazırlık sınıfı okuyan ya da ortaokul veya liseyi normal öğrenim süresinden fazla okuyan adayların ilgili öğrenim diplomaların asıllarını veya noter tasdikli suretlerini ibraz etmeleri halinde bu durumları derece / kademe açısından değerlendirilecektir.
 5. Askerlikten muaf olan erkek adayların muafiyetlerini gösterir belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir.
 6. Askerlik görevini yapmakta olan adayların, istenilen belgelerle birlikte askerlik görevini yapmakta olduklarını belirten ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belge ibraz etmeleri, terhis olduktan sonra da atanma taleplerini içeren bir dilekçe ekinde Terhis Belgeleri ile tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.

Adres: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı

Söğütözü Mh. 2177. Sk. No:10/A Kat :1 Çankaya / ANKARA

 

İrtibat Tel: 0312 705 52 91-705 52 67-705 52 49

Comments are closed.