Nakit Yardımı

Mütevelli heyeti tarafından belirlenen miktarlarda ve belirlenen dönemlerde nakdi olarak yapılan yardımdır. Sosyo ekonomik göstergeleri daha düşük olan, gelir getirici unsurlara sahip olmayan ve sahip olma olanağı düşük olan dezavantajlı gruplar olarak adlandırdığımız haneler için yapılan nakit yardımı sürekli yada belirli periyotlarda yapılmaktadır Gıda/Giyim Yardımları

İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ayrıca yılın belli dönemlerinde yapılan ayni/nakdi yardımlardır. Eğitim Materyali Yardımları

İhtiyaç sahibi hanelerin kitap dışındaki kırtasiye, önlük, ayakkabı gibi temel okul ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılan yardımlardır. Bu yardım programı 2013 yılı Şubat ayına kadar her eğitim ve öğretim yılının başlangıcında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan SYD Vakıflarına kaynak aktarılması şeklinde yürütülmekteydi. 2013 yılı Şubat ayından itibaren Vakıfların periyodik payları artırılmış olup, yardım programı, ekstra kaynak aktarımı yapılmaksızın yürütülmektedir. Diğer Eğitim Yardımları

İhtiyaç sahibi hanelerin eğitim çağındaki çocuklarına yönelik olarak sağlanan eğitim yardımları, ailelerin ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamaları için ayni ve nakdi yardım yapılmak suretiyle yürütülen programlardır.