ENGELLİ YAKINI AYLIĞI

Engelli Yakını

18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı;

  • * Aynı hanede ikamet etmek şartıyla fiilen bakımını gerçekleştirdiği, kendisine bakmakla yükümlü bir yakını bulunan 18 yaşından küçük, en az %40 ve üzeri engelli yakını olan
  • * Aylıktan faydalanmayacaklar arasında sayılmayan
  • * Hane içinde kişi başına düşen geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan kişiler başvuruda bulunabilir.

18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı’ndan Faydalanamayacak Vatandaşlar;

  • * Hangi ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar ile isteğe bağlı prim ödeyenler dâhil olmak üzere sosyal güvenlik kurumlarına uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde bir işte çalışanlar
  • * 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında Genel Sağlık Sigortalısı sayılanlar
  • * Nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olanlar
  • * Herhangi bir şekilde hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı, muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde olanlar ile aynı tutara eşit veya üzerinde gelir sağlaması mümkün olanlar
  • * Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dahil olmak üzere sürekli bakımı yapılan veya yaptırılanlar ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanun kapsamında kendilerine harçlık bağlananlar, (Huzurevi, Bakım Merkezi vb ), (Ek:6/2/2014 kabul tarihli ve 6518 sayılı Kanunla)

2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırının (483,64 TL) altında geliri olan ve bu durumu Valilik/Kaymakamlıklarla tespit edilen, 18 yaşını tamamlamamış ve Sağlık Kurulu Raporu en az %40 ile %100 arasında olan engelli bireyin yakını olanları kapsamaktadır. Başvuru sahibinin aktif SGK kaydı (4/a Zorunlu Sigortalılar, 4/a Tarım Sigortalılar, 4/b Bağkur, Emekli Sandığı, 60/g isteğe bağlı GSS primi ödeyenler) olmaması gerekmektedir. Sağlık güvencesi yoksa önce Gelir Tespiti (GSS) yaptırılıp 60/c1 (Yeşilkart) açtırılmalıdır.