Nakit ve Kömür Yardımları

– Başvuru Kayıt Formu  (Vakıftan alınacak)

– Kimlik Fotokopisi

Sağlık Yardımları (Tıbbi Cihaz ve Malzeme)

– Başvuru Kayıt Formu (Vakıftan alınacak)

– Kimlik Fotokopisi

– Doktor Raporu (Cihaz kullanabilir)

– Cihazın SGK tarafından ne kadarlık kısmının karşılanacağına dair yazı (SGK’dan alınacak)

Muhtaç Asker Ailesi Aylığı

Askere giden kişi  evli  ise sadece eşi  bekar ise  öncellikle annesi, eğer annesi hayatta  değilse  babası başvuruda bulunabilir.

Başvuruyu yapacak anne yada babanın herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında bulunmamaları gerekmektedir.

Bu şartların sağlanması halinde başvuru için;

– Başvuru Kayıt Formu (Vakıftan alınacak)

– Kimlik Fotokopisi ile başvuru yapılır.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı

Başvuru yapan  kişinin resmi nikahlı eşinin vefat etmiş olması,

Herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında bulunmaması,

Ayrıca ikamet ettiği adreste sosyal güvenlik kapsamında olan  hane bireyi bulunmaması gerekmektedir.

Bu şartların sağlanması halinde başvuru için;

– Başvuru Kayıt Formu  (Vakıftan alınacak)

– Kimlik Fotokopisi ile başvuru yapılır.

Öksüz/Yetim Yardım Programı

Başvuruyu, öncelikle çocuğun anne veya babası

Anne ve babanın her ikisinin de ölmüş olduğu durumda, çocuğun yasal velisi/vasisi (resmi vasilik belgesi veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla)

Yasal vasisi olmaması veya yasal vasinin çocukla birlikte aynı hanede yaşamaması durumunda, çocukla birlikte aynı hanede yaşayan 18 yaş üstü akrabası yapabilir.

Bu şartların sağlanması halinde başvuru için;

– Kimlik Fotokopisi

– Başvuru Kayıt Formu (Vakıftan alınacak)

– Yardım Başvuru Formu (Vakıftan alınacak)

– Öksüz Yetim Yardımı Hak Sahibi Sözleşlemesi (Vakıftan alınacak) ile başvuru yapılır.

Asker Çocuğu Yardım Programı

Başvuruyu sadece muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programından asker eşi olarak faydalanan kişi yapabilir.

Başvuru için;

– Kimlik Fotokopisi

– Başvuru Kayıt Formu (Vakıftan alınacak)

– Yardım Başvuru Formu (Vakıftan alınacak)

– Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı Hak Sahibi Sözleşmesi (Vakıftan alınacak) ile başvuru yapılır.

Şartlı Eğitim Yardımı

Başvuru, öncelikli olarak çocuğun annesi tarafından,

Anne vefat etmiş ise, çocuk ile aynı hanede yaşamak şartı ile baba tarafından ya da ailenin 18 yaşını doldurmuş herhangi bir ferdi tarafından,

Anne ve babanın ayrılmış ya da vefat etmiş olduğu durumlarda, başvuru çocuğun yasal velisi/vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya muhtardan beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapılır.

Bu şartların sağlanması halinde başvuru için;

– Kimlik fotokopisi

– Okuldan alınacak öğrenci belgesi

– Başvuru Kayıt Formu (Vakıftan alınacak)

– Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu (Vakıftan alınacak)

– Şartlı Eğitim Yardımları Hak Sahibi Sözleşmesi (Vakıftan alınacak) ile başvuru yapılır.

Şartlı Çocuk Sağlık Yardımı

Başvuru, öncelikli olarak çocuğun annesi tarafından,

Anne vefat etmiş ise, çocuk ile aynı hanede yaşamak şartı ile baba tarafından ya da ailenin 18 yaşını doldurmuş herhangi bir ferdi tarafından,

Anne ve babanın ayrılmış ya da vefat etmiş olduğu durumlarda, başvuru çocuğun yasal velisi/vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya muhtardan beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapılır.

Bu şartların sağlanması halinde başvuru için;

– Kimlik fotokopisi

– Başvuru Kayıt Formu (Vakıftan alınacak)

– Şartlı Çocuk Sağlık Yardımı Başvuru Formu (Vakıftan alınacak)

– Şartlı Sağlık Yardımları Hak Sahibi Sözleşmesi (Vakıftan alınacak) ile başvuru yapılır.

Şartlı Gebelik Yardımı

Başvuru;

– Kimlik fotokopisi

– Son 1 hafta içinde çekilmiş ultrason filmi

– Başvuru Kayıt Formu (Vakıftan alınacak)

– Şartlı Sağlık Yardımları Hak Sahibi Sözleşmesi (Vakıftan alınacak)

– Şartlı Gebelik Yardımı Başvuru Formu (Vakıftan alınacak) ile yapılır.

Genel Sağlık Sigortası (Gelir Tespiti)

Gelir testine tabi tutulacak kişinin, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine kayıtlı ikametgahının bulunduğu ilçe vakfına, gelir testini yaptırmak üzere bizzat yazılı başvurusu esastır. Ancak, kişiye kanuni temsilcisi atanması durumunda, bu kişi adına başvuru işlemi kanuni temsilcisi, özürlülük ve yaşlılık gibi nedenlerle bizzat başvuruda bulunamayacak olanların ise vekili tarafından gerekli belgeler ibraz edilerek yapılır.

Başvuru;

– T.C kimlik numarası olan belgeyle (Nüfus cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, v.b) ve,

– Hane Beyan Formu (Vakıftan alınacak) ile yapılır.