En büyük arzumuz şiddetin insan ve toplum hayatından tamamen çıkartılması

Down sendromlu engelli bir çocuktan bile korkan, korkak bir zihniyet var orada
9 Temmuz 2018
Başbakan Yıldırım, Arakanlı sığınmacıların kaldığı Balukhali Kampını ziyaret etti
9 Temmuz 2018

En büyük arzumuz şiddetin insan ve toplum hayatından tamamen çıkartılması

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, “En büyük arzumuz şiddetin insan ve toplum hayatından tamamen çıkartılması, kadınlarımızın hayatın her alanında çok daha güçlü şekilde yer alması. Siyasette, ekonomide, karar alma mekanizmalarında çok daha yüksek oranda kadınları görmek istiyoruz” dedi.

 

Bakan Kaya, “11. Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı”ndaki konuşmasında, son 15 yılda kadınları güçlendirmek ve her alanda daha etkin yer almalarını sağlamak için anayasal ve yasal düzenlemelerle önemli kazanımlar elde edildiğini belirtti.

 

Kadını sınırlayan, engelleyen, yok sayan, iş ve toplum hayatının dışına iten yasakçı ve ayrımcı anlayışları yok etmek için çalıştıklarını dile getiren Bakan Kaya, “Şiddet her ne şekilde olursa olsun, kimden ve nereden gelirse gelsin açık bir insan hakkı ihlalidir. İnsanlığa karşı işlenmiş en ağır suçtur. İnsanın en temel yaşam hakkını ihlal eden, bugün dünyada her toplumun karşı karşıya kaldığı şiddete karşı mücadele etmek için tüm toplum el ele vererek dayanışma içerisinde mücadelemizi yürütmek hepimizin görev ve sorumluluğudur” diye konuştu.

 

Bakan Kaya, kadına yönelik şiddetle mücadelede kamu kurum ve kuruluşları, üniversite ve STK’larla eşgüdüm içerisinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

 

– “İl eylem planları çalışmalarını yakından takip ediyorum”

 

Kadına yönelik şiddetin kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamda yerlerini alma haklarından çeşitli biçimlerde yoksun kalmalarına neden olduğunu ifade eden Bakan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek, kadının insan haklarını korumak, geliştirmek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak ve fırsatlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak zorundayız. Bu sadece kadınların statülerinin yükseltilmesinin değil aynı zamanda insani kalkınma, demokrasi ve toplumsal barışın inşasının da olmazsa olmaz koşullarıdır. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadele toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini ve bütüncül bir bakış açısını zorunlu kılmakta.”

 

Bakan Kaya, yasal çalışmalar, eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu artırma, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesinin temel hedefleri olduğunu kaydetti.

 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planları’nın üçüncüsünü başarıyla uygulamaya devam ettiklerini dile getiren Bakan Kaya, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hazırlanacak il eylem planlarını çok önemli bulduğunu, bu kapsamda 26 ilde yürürlükte olan il eylem planlarının 81 ile yaygınlaştırılması çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.

 

Bakan Kaya, Bakanlığa iletilen komisyon raporlarının değerlendirildiğini, kadına yönelik şiddet konusunda yereldeki çalışmaların izleme ve değerlendirilmesinin yapıldığını aktardı.

 

– 102 kadın konukevi var

 

Bakan Kaya, 2002’de 8 kadın konukevi ile 170 kişilik kapasiteyle hizmet verildiğini, Kasım 2017 itibarıyla ise Bakanlığa bağlı 102 kadın konukevinin bulunduğunu kaydetti.

 

Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının kadın konukeviyle birlikte 137 konukevinin olduğunu, 3 bin 500 şiddet mağduru kadına ve beraberindeki çocuğa hizmet sunulduğunu belirten Bakan Kaya, “Kadın konuk evlerimizden 128 bin kadın, 73 bin çocuk olmak üzere toplam 200 binin üzerinde vatandaşımız hizmet aldı” dedi.

 

Bakan Kaya, 2013’ten itibaren hizmet vermeye başlayan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinden 2017 Kasım sonu itibarıyla 148 bin kadın, 40 bin çocuk ve 12 bin erkek olmak üzere yaklaşık 200 bin vatandaşın faydalandığını bildirdi.

 

Bakan Kaya, gelecek dönemde nüfusu 100 binin üstünde olan belediyelerin kadın konukevi açma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere bu alandaki çalışmaların devam edeceğini söyledi.

 

– “6284 sayılı Kanun’un etkin biçimde uygulanması hedefimiz”

 

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede bilgi ve iletişim teknolojilerini aktif olarak kullandıklarını anlatan Bakan Kaya, geçen aylarda Emniyet Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirilen iş birliği ile veri entegrasyonu çalışmalarını tamamlama aşamasında olduklarını bildirdi.

 

Gelecek dönemdeki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Bakan Kaya, ilgili mevzuatın gözden geçirilerek iyileştirme ihtiyacı olan alanlarda gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un etkin biçimde uygulanmasını hedeflediklerini kaydetti.

 

Şiddete karşı mücadelede başarılı olmak için bu konuda eşgüdüm içerisinde, güçlü iş birliğinde hep birlikte çalışılmasının önemine işaret eden Bakan Kaya, “En büyük arzumuz şiddetin insan ve toplum hayatından tamamen çıkartılması, kadınlarımızın hayatın her alanında çok daha güçlü şekilde yer alması. Siyasette, ekonomide, karar alma mekanizmalarında çok daha yüksek oranda kadınları görmek istiyoruz” dedi.

Comments are closed.